"İngilizce Bölümü"ne Hoş Geldiniz!

  • Bilfen Ortaokulları İngilizce Bölümü olarak hedefimiz, öğrencilerimizin İngilizceyi akıcı ve ileri düzeyde kullanarak kendilerini ifade etmelerini, akademik alanda ve yaşam boyu öğrenme sürecinde dil bilgilerinden yararlanmalarını sağlamaktır.

 

  • Öğrencilerimizin dilde akıcılık kazanmaları için öğretmenlerimiz bütün derslerde yaratıcı yazı yazma, düşünme, dinleme ve okuma çalışmalarına yer verirler. Öğrencilerimiz İngilizce derslerinde münazaralar, sunumlar ve kürsü konuşmaları yaparak fikirlerini özgür bir şekilde ifade ederler.

 

  • Müfredatımızın oluşumunda içerik temelli öğretim modeli esas alınarak diğer temel derslerin kazanımları da İngilizce derslerine entegre edilmiştir.

 

  • Öğrencilerimiz İngilizce derslerinde dünyaca ünlü, özgün ve sadeleştirilmemiş çocuk kitapları okurlar. Bu vesileyle bir taraftan öğrencilerimizin dil yeterlilikleri geliştirilirken öte yandan da edebiyat dünyasına girmeleri sağlanır.

 

  • Bilfen Okulları “Cambridge ve Toefl” sınavlarına ev sahipliği yapmaktadır. “Cambridge Üniversitesi” ve “ETS” tarafından hazırlanan bu sınavlara öğrencilerimizi ilkokul seviyesinden itibaren yönlendirmekteyiz.

 

  • Türkiye’de Avrupa konseyi tarafından akredite olmuş, ilk “Avrupa Dil Portfolyosu”nun sahibi olan Bilfen Okulları, öğrencilerine Avrupa Birliği kriterlerine uygun bir yabancı dil eğitimi sunmaktadır.

 

  • Bilfen Okulları olarak İngilizce öğreniminin sadece sınıfta kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Dolayısıyla programlarımızda öğrencilerimizin dil gelişimine katkı sağlayacağını düşündüğümüz sınıf dışı etkinliklerimize de “İngilizce her yerde!” mottosu ile yer veriyoruz.