Seçmeli Dersler

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal gelişimlerini de desteklemek amacıyla, haftada iki ders saatini, kendi seçtikleri alanlarla ilgili çalışmalara ayırmış bulunmaktayız.

Öğrencilerimiz, kendi seçtikleri dallarda öğretmenleri ve profesyonel çalıştırıcılarla beraber sosyal aktivitelere katılmaktır. Bir yıl boyunca yapılan çalışmalar, yıl sonunda okulumuz konferans salonunda ve çeşitli kültür merkezlerinde yıl sonu gösterisi olarak sunulmaktadır.

 

5.SINIFLAR İÇİN
SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
6.SINIFLAR İÇİN
SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim
Hz.Muhammed'in Hayatı Hz.Muhammed'in Hayatı
Temel Dinî Bilgiler Temel Dinî Bilgiler
Okuma Becerileri Okuma Becerileri
Yaratıcı Yazarlık -Yazarlık ve Yazma
Becerileri
Yazarlık ve Yazma Becerileri
Drama Düşler Kulübü - Drama
Yaşayan Diller ve Lehçeler Yaşayan Diller ve Lehçeler
Science İs Power -Bilim Uygulamaları Science Cup - Bilim Uygulamaları
Computer Science -Bilim Uygulamaları 3D Designers - Bilim Uygulamaları
Tübitak -Matematik Uygulamaları Tübitak - Matematik Uygulamaları
Satranç - Zeka Oyunları Satranç - Zeka Oyunları
Destination Imagination -Yabancı Dil
İngilizce
Destination Imagination -Yabancı Dil İngilizce
Dubbing - Yabancı Dil İngilizce Jmun(JR.Model United
Nations-Yabancı Dil İngilizce
Quer Durch Deutschland -Yabancı Dil
Almanca
Yabancı Dil Almanca
Francopholıe -Yabancı Dil Fransızca Yabncı Dil Fransızca
Yabancı Dil Almanca Yabancı Dil Arapça
Yabancı Dil Fransızca Yemek Atölyesi (Cooking)
Yabancı Dil Arapça Moda Tasarım
Yemek Atölyesi (Cooking) Basketbol
Moda Tasarım Voleybol
Seramik Atölyesi Futbol
Basketbol Buz Pateni
Voleybol Yüzme
Futbol Halk Dansları
Yüzme Yaratıcı Dans
Buz Pateni Müzik
Halk Dansları Arkeoloji ve Sanat-Halk Kültürü
Yaratıcı Dans Hukuk ve Adalet
Müzik  
 
7.SINIFLAR İÇİN
SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
8.SINIFLAR İÇİN
SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim
Hz.Muhammed'in Hayatı Hz.Muhammed'in Hayatı
Temel Dinî Bilgiler Temel Dinî Bilgiler
Yazarlık ve Yazma Becerileri Yazarlık ve Yazma Becerileri
Münazara - Düşünme Eğitimi Düşünme Eğitimi
Medya Okur Yazarlığı Medya Okur Yazarlığı
Yaşayan Diller ve Lehçeler Yaşayan Diller ve Lehçeler
Science Team - Bilim Uygulamaları Designers Clup- Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Designers Clup- Bilişim Teknolojileri ve
Yazılım
Satranç - Zeka Oyunları
Tübitak - Matematik Uygulamaları JMUN(JR.Model United Nations - Yabancı Dil İngilizce
Satranç - Zeka Oyunları Yabancı Dil Almanca
Jmun(JR.Model United Nations-Yabancı Dil
İngilizce
Yabancı Dil Fransızca
Yabancı Dil Almanca Yabancı Dil İngilizce
Yabancı Dil Fransızca Yabancı Dil Arapça
Yabancı Dil Arapça Yemek Atölyesi (Cooking)
Yemek Atölyesi (Cooking) Moda Tasarım
Moda Tasarım Seramik Atölyesi
Seramik Atölyesi Basketbol
Basketbol Voleybol
Voleybol Futbol
Futbol Yüzme
Yüzme Buz Pateni
Buz Pateni Halk Dansları
Halk Dansları Yaratıcı Dans
Yaratıcı Dans Bilim Uygulamaları
Çevre ve Bilim Matematik Uygulamaları
Müzik Çevre ve Bilim
Tarihi Bilmek-Halk Kültürü Müzik
Hukuk ve Adalet Tarihi Bilmek-Halk Kültürü
  Hukuk ve Adalet