Seçmeli Dersler

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal gelişimlerini de desteklemek amacıyla, haftada iki ders saatini, kendi seçtikleri alanlarla ilgili çalışmalara ayırmış bulunmaktayız.

Öğrencilerimiz, kendi seçtikleri dallarda öğretmenleri ve profesyonel çalıştırıcılarla beraber sosyal aktivitelere katılmaktır. Bir yıl boyunca yapılan çalışmalar, yıl sonunda okulumuz konferans salonunda ve çeşitli kültür merkezlerinde yıl sonu gösterisi olarak sunulmaktadır.

 

5.SINIFLAR İÇİN
SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
6.SINIFLAR İÇİN
SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim
Hz.Muhammed'in Hayatı Hz.Muhammed'in Hayatı
Temel Dinî Bilgiler Temel Dinî Bilgiler
Okuma Becerileri Okuma Becerileri
Yaratıcı Yazarlık -Yazarlık ve Yazma
Becerileri
Yazarlık ve Yazma Becerileri
Drama Düşler Kulübü - Drama
Yaşayan Diller ve Lehçeler Yaşayan Diller ve Lehçeler
Genç Mucitler -Bilim Uygulamaları Science Team - Bilim Uygulamaları
Computer Science -Bilim Uygulamaları Codu Designer Club - Bilim Uygulamaları
Tübitak -Matematik Uygulamaları Tübitak - Matematik Uygulamaları
Satranç - Zeka Oyunları Satranç - Zeka Oyunları
Dubbing - Yabancı Dil İngilizce Yabancı Dil Almanca
Yabancı Dil Almanca Yabncı Dil Fransızca
Yabancı Dil Fransızca Yabancı Dil Arapça
Yabancı Dil Arapça Yemek Atölyesi (Cooking)
Yemek Atölyesi (Cooking) Yüzme
Yüzme Buz Pateni
Sanat Atölyesi ve Seramik Sanat Atölyesi
Buz Pateni Masa Tenisi
Masa Tenisi Halk Dansları
Halk Dansları Yaratıcı Dans
Yaratıcı Dans Müzik
Müzik Arkeoloji ve Sanat-Halk Kültürü
  Hukuk ve Adalet
 
7.SINIFLAR İÇİN
SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
8.SINIFLAR İÇİN
SEÇMELİ DERS ÇİZELGESİ
Kur'an-ı Kerim Kur'an-ı Kerim
Hz.Muhammed'in Hayatı Hz.Muhammed'in Hayatı
Temel Dinî Bilgiler Temel Dinî Bilgiler
Yazarlık ve Yazma Becerileri Yazarlık ve Yazma Becerileri
Münazara - Düşünme Eğitimi Düşünme Eğitimi
Medya Okur Yazarlığı Medya Okur Yazarlığı
Yaşayan Diller ve Lehçeler Yaşayan Diller ve Lehçeler
Science Team - Bilim Uygulamaları Codu Designer Club- Bilişim Teknolojileri ve Yazılım
Codu Designers Clup- Bilişim
Teknolojileri ve Yazılım
Satranç - Zeka Oyunları
Tübitak - Matematik Uygulamaları Yabancı Dil Almanca
Satranç - Zeka Oyunları Yabancı Dil Fransızca
Yabancı Dil Almanca Yabancı Dil İngilizce
Yabancı Dil Fransızca Yabancı Dil Arapça
Yabancı Dil Arapça Yemek Atölyesi (Cooking)
Yemek Atölyesi (Cooking) Yüzme
Buz Pateni Buz Pateni
Sanat Atölyesi Sanat Atölyesi
Yüzme Masa Tenisi
Masa Tenisi Halk Dansları
Halk Dansları Yaratıcı Dans
Yaratıcı Dans Bilim Uygulamaları
Çevre ve Bilim Matematik Uygulamaları
Müzik Çevre ve Bilim
Tarihi Bilmek-Halk Kültürü Müzik
Hukuk ve Adalet Tarihi Bilmek-Halk Kültürü
  Hukuk ve Adalet