Rehberlik Anlayışımız

BİLFEN’DE PSİKOLOJİK DANIŞMA VE REHBERLİK

Rehberlik; bireyin yeterlilikleri ve yetenekleriyle en üst düzeyde gelişerek, gereksinimlerini doyurması, kendisini tanıyarak ev, okul ve topluma uyum sağlaması, kendi kendini yönetebilmesi, doğru tercihler yaparak kendini gerçekleştirebilmesi; sosyal, psikolojik ve bilişsel gelişimini sağlıklı bir şekilde tamamlaması için uzman kişiler tarafından bireye yapılan yardım sürecidir.

AMACIMIZ:
Bilfen Okullarında gelişimsel rehberlik yaklaşımı benimsenmektedir. Öğrencilerimiz, hayatlarının her döneminde yerine getirmeleri gereken gelişim görevlerini başarıyla tamamlamaları adına bölümümüz tarafından desteklenmektedirler.

Bilfen İlköğretim Kurumları Rehberlik ve Psikolojik Danışma Anlayışı ve İlkeleri:

  • Her insan değerlidir ve gelişme hakkına sahiptir.
  • Rehber öğretmenler okul yönetimi ve diğer öğretmenlerle iş birliği içerisinde çalışırlar.
  • "Gelişimsel Rehberlik" anlayışı benimsendiği için öğrenci sayısı ve ihtiyaçları göz önüne alınarak her sınıf düzeyinde bir rehber öğretmen görev almaktadır.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmetleri, okuldaki eğitimsel süreçlerin bir parçasıdır.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları, bilimsel temellere dayanır ve programlı bir şekilde hazırlanarak uygulanır.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma hizmeti verilirken öğrencilerin öğrenme stilleri ve bireysel farklılıkları göz önüne alınarak çalışmalar sürdürülür.
  • Rehberlik çalışmaları planlanırken öğrenci ihtiyaçları ve sorunları üzerinde önceki yıllarda yapılmış inceleme ve değerlendirme sonuçlarından yararlanılır.
  • Rehberlik ve psikolojik danışma çalışmaları ile öğrencilerin sorumluluk sahibi, öz güveni yüksek, yaratıcı, özgür düşünebilen, bilgiyi kullanabilen, yeni koşullara ve değişimlere ayak uydurabilen ve sorunlar karşısında çözüm üretebilen yeterliliğe ulaşmalarını hedeflenmektedir.