Biyoloji

İnsan ve diğer canlılar arasındaki fark sadece konuşma, düşünme, öğrenme, vs.gibi ayrıcalıklar değildir. Onu diğer canlılardan ayıran en önemli fark, merak duygusudur. İnsanı zamanla kendisini tanımaya yönelten bu duygu sayesinde biyoloji bilimi doğmuş; insanoğlu kendini tanıma yolunda ilerlerken biyoloji de emekleme dönemini tamamlamıştır. Teknolojinin gelişmesiyle büyüyen bu bilim; teknolojik gelişmeler sonucu ortaya çıkan tüm sorunlara çözüm üretmeyi ve 2000'li yılların en popüler bilimi olmayı başarmıştır. Bu nedenle çağdaş anlamda bir biyoloji eğitimi vermek için sorumluluk duymakta; en ileri teknik ve yöntemlerle gençlerimizi geleceğe hazırlamaktayız.

Bizler lise öğretiminde biyoloji biliminin öğrenilmesi ve gençlerimizin zihinsel yeteneklerinin, dünya görüşlerinin gelişmesi için KÜÇÜK SAMANLARI TUTUŞTURARAK İŞE BAŞLIYORUZ... OYSAKİ AMACIMIZ BÜYÜK BİR ATEŞ YAKMAK...

Amacımıza ulaşma yolunda okulumuzda 

 Biyoloji dersi etkinliklerinde konular, öncelikle tüm bilimler açısından değerlendirilir, diğer derslerle de ilişki kurularak bütünlük gösteren bir yaklaşımla ele alınır.

 Derslerde yakından uzağa ilkesine uyularak somuttan soyuta aşamalı geçiş yapılır.

 Soru-cevap, anlatım yöntemlerinin yanı sıra öğrencilerde etkin öğrenmeyi sağlayan gözlem, deney, araştırma, tartışma ve uygulama yöntemlerine de yer verilir.

 Yaratıcılığın ve karar verme becerisinin geliştirilmesi amacıyla etkinlikler öğrenci merkezli olarak sürdürülür.

 Değişik meslek alanlarında biyolojinin kullanımına yer verilir.

 Ulusal ve uluslararası projelerde öğrencilerin iletişim, liderlik ve sorumluluk becerileri geliştirilerek değişik kültürlerle kaynaşmalarına olanak sağlanır.

 Öğrencilerin genel özelliklerinin yanında, bireysel özellikleri, ilgi ve yetenekleri de dikkate alınır.

 Eğitim ortamı amaçlara uygun şekilde sağlık ve güvenlik şartları göz önünde tutularak hazırlanır.

 Laboratuvarlarda fiziksel güvenlik eğitimine yer verilir. Öğrencinin başarma duygusu desteklenerek öğrenme isteğinin arttırılmasına çalışılır.

 Öğrenci ile öğretmen arasında olumlu ilişkiler kurulmasına çalışılır.

 Öğrencilerin, doğal ve teknolojik dünya ile uyumlu bir anlayış geliştirmesi yapılandırıcı bir modelle oluşturmaya çalışılır.

 Bilgilerin değişebilirliği üzerinde durularak öğrencilerin kendi bilgilerinin geliştirilmesine olanak sağlanır.

 Aileler, çocuklarının gelişimi ve programlar konusunda bilgilendirilir, eğitim etkinliklerinde ailenin okul ile işbirliği yapması yoluyla öğrenilenlerin daha kalıcı olması sağlanmaya çalışılır.

 Öğretim programları çağın gereklerine göre sürekli olarak gözden geçirilerek geliştirilir.

 9. sınıftan itibaren YGS-LYS temelli çalışmalara başlanmakta, ağırlıklı olarak lise son sınıfta yapılan uygulamalarla YGS-LYS 'de hedeflenen başarıya ulaşmaları sağlanmaktadır.