Türk Edebiyatı

Her öğretim yılının sonunda ve her yeni çalışma döneminde, geçmiş öğretim yılının değerlendirmesi yapılarak yeni öğretim yılındaki çalışmalar planlanır ve müfredata uygun programlar hazırlanır.

javascript:void(0)


Başarıya giden yolda uyguladığımız yöntemler:

 Derslerimiz ezberleme ve bilgi yükleme yöntemiyle değil, okuduğunu anlama, sentez yapma ve yorumlama tekniğine göre işlenir. Müfredat programları SINAV SİSTEMİ doğrultusunda takip edilir.


 Öğrencilerimize ders çalışma alışkanlığını kazandırmak amacıyla işlenen ders konularıyla ilgili "Hafta Sonu Çalışma Ödevi" verilir ve bu ödevlerin denetimi mutlaka yapılır.


 Başarıya ulaşmanın temeli, okuduğunu anlama ve anladığını yorumlamadır. Hazırlık sınıflarında ve 9. 10. ve 11. sınıflarda her dönem kitap okutulur. Böylelikle öğrencinin bir eğitim yılında en az 8 kitap okuması sağlanır. Okutulacak kitaplar MEB'in önerdiği "100 Eser" arasından öğrencilerin bilgi ve kültür düzeylerine uygun olarak seçilir.


 Tüm sınıflarda "Dil ve Anlatım" programının yanı sıra, onlara temel edebiyat bilgilerini öğretmeyi amaçlayan Edebiyat programları uygulanır. Konularla ilgili örnek metinler ve yapıtlar incelenerek edinilen bilgiler somutlaştırılır.


 10, 11. ve 12. sınıflarda YGS - LYS soru tekniğine paralel, özgün sorularla ders içinde deneme sınavları uygulanarak öğrencilerin sınav tekniklerini 10. sınıftan itibaren geliştirmeleri hedeflenir.


 Öğrencilerimizin kültürel ve sosyal yaşamlarını geliştirmek amacıyla günümüz edebiyatının seçkin sanatçılarıyla söyleşiler ve konferanslar düzenlenir. Şiir dinletisi, bilgi yarışması, münazara gibi etkinliklerle öğrencilerin sosyal yönleri geliştirilir.

Amacımız; okuyan, okuduğunu anlayan ve yorumlayan, Türkçeyi doğru ve güzel kullanan, kazandığı beceriyi tüm derslere uygulayabilen, bu bağlamda YGS ve LYS' de ulaşılabilecek en yüksek başarıyı yakalayan öğrenciler yetiştirmektir.