Eğitim ciddi bir iştir, bilmekten öte
ona gönül vermek gerekir.

BAYEM

BAYEM, 1995 yılında Bilfen Okulları bünyesinde kurulmuş bulunan bir dernektir. Açılımı; "Başarılı, Yoksul, Eğitime Muhtaç Çocukları Koruma Derneği" olan BAYEM, başarılı ancak eğitim imkanları yetersiz yetim veya kimsesiz öğrencilere yardımı hedefler.

Bu durumdaki çocuklarımıza bir yandan Bilfen Okulları'nda ücretsiz olarak eğitimlerini sürdürme olanağı sağlanırken öte yandan okullarımızda okuyan diğer arkadaşlarıyla her yönden eşit koşulları paylaşabilmeleri için gereken diğer ihtiyaçların sağlanması da derneğin kapsama alanına girmektedir.

Yemek, servis, giyim, okul malzemeleri gibi eğitim- öğretimi ilgilendiren masrafların yanı sıra; geziler, sene sonu baloları gibi her türlü sosyal aktivitelerle ilgili tüm ihtiyaçlar da BAYEM tarafından karşılanmaktadır.

BAYEM'in ilgi alanı bunlarla da yetinmeyerek çatısı altındaki yavrularımızın aile, sağlık ve eğitimleriyle ilgili her türlü sorunlarında kurumun rehberlik ve sağlık birimlerinin desteği alınarak ve bu konularla ilgili her türlü problemin çözülmesine aracılık etmeyi de içermektedir.

Üstelik verilen destek, çocukların akademik başarısı devam ettiği sürece; ilköğretim ve lise eğitimiyle sınırlı kalmayarak, yüksek öğrenim süreci boyunca ve gerek kendi kurumumuzda gerekse diğer kuruluşlarda bir iş imkânı sağlanana dek devam eder.