Derslerimiz

Bilfen’de Fransızca öğrenmek çok keyifli…


Bilfen Eğitim Kurumlarında, öğrencilerimiz 4. sınıfta seçmiş oldukları Fransızca dilini öğrenmeye başlarlar. Fransızca öğretim programımız Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programının Dayandığı Temel Prensipler doğrultusunda; 4 dil becerisini (dinleme, okuma, konuşma ve Yazma)  geliştirmeye dayalı, bilişim teknolojileriyle ve ders dışı etkinliklerle Yaşayarak Öğrenmeyi esas alarak hazırlanmıştır. Dersin içeriğine uygun hikâye kitapları, dergiler, smartboard oyunları, quiz ve testler ders kitaplarıyla birlikte kullanılır.  

Hedefimiz, öğrencilerimizin bu dili duygu, düşünce ve ihtiyaçlarını yazılı ve sözlü olarak en iyi şekilde ifade edecekleri şekilde öğrenmeleri, 7. sınıfın sonunda A2 seviyesine ulaşmalarıdır.