Elektromagnetik Ölçüm Değerleri
 
Radyo Frekans Elektromanyetik Maruz Kalma Referans Değerleri
Maruz Kalma Karakteristiği Frekans f(MHz) Elektrik Alan Şiddeti E (V/m)
Çalışanlar 0.1 - 1 614
>1 - 10 614 / f
>10 - 400 61
> 400 - 2000 3 f1/2
> 2000 - 300000 137
Genel Halk 0.1 - 1 87
> 1 - 10 87 / f1/2
> 10 - 400 27,5
> 400 - 2000 1.375 f1/2
> 2000 - 300000 61


Uluslararası elektromagnetik kirliliğine maruz kalma referans değerleri yukarıdaki tabloda sunulmuştur. Tabloda da görüldüğü gibi koyu renk ile belirginleştirilen değerlere göre alt sınır çalışanlar için 61, genel halk için ise 27.5 tur. Binamızda bulunan değerler alt referans değerlere göre çok düşüktür. Dolayısıyla okulumuzda elektromagnetik kirliliğin mevcut olmadığı anlaşılmaktadır.

Ölçüm sonuçlarının öğrenci ve çalışanlarımızın sağlığı üzerinde herhangi bir olumsuz etkisi olmadığı görülmektedir. Sonuçlar uluslararası kabul edilebilir limitlerin çok altında çıkmaktadır.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2018 Ölçüm Değerleri Raporu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2014 Ölçüm Değerleri Raporu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2011 Ölçüm Değerleri Raporu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2010 Ölçüm Değerleri Raporu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2009 Ölçüm Değerleri Raporu
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu 2008 Ölçüm Değerleri Raporu
Telekomünikasyon Kurumu 2007 Ölçüm Değerleri Raporu 1
Telekomünikasyon Kurumu 2006 Ölçüm Değerleri Raporu 2
Telekomünikasyon Kurumu 2006 Ölçüm Değerleri Raporu 3
Tübitak 2003 Tubitak
Tübitak (Lise Binası) 2001 Tubitak
Sakarya Üniversitesi (Lise Binası) 2001 Ölçüm Değerleri Raporu 4


Bilgilerinize sunar, sağlıklı ve mutlu günler dileriz.