Seçmeli Dersler

Öğrencilerimizin akademik gelişimlerinin yanı sıra sosyal gelişimlerini de desteklemek amacıyla, haftada iki ders saatini, kendi seçtikleri alanlarla ilgili çalışmalara ayırmış bulunmaktayız.

Öğrencilerimiz, kendi seçtikleri dallarda öğretmenleri ve profesyonel çalıştırıcılarla beraber sosyal aktivitelere katılmaktır. Bir yıl boyunca yapılan çalışmalar, yıl sonunda okulumuz konferans salonunda ve çeşitli kültür merkezlerinde yıl sonu gösterisi olarak sunulmaktadır.

1. Sınıflar 2. Sınıflar
1. Bilim Atölyesi
2. English In Action
3. Bilişim Teknolojileri
4. Satranç
5. Oyun ve Spor
6. Bale ve Modern Dans
7. Cooking
8. Sanat Atölyesi
9. Seramik
1. Bilim Atölyesi
2. English In Action
3. Bilişim Teknolojileri
4. Satranç
5. Oyun ve Spor
6. Bale ve Modern Dans
7. Keman
8. Cooking
9. Sanat Atölyesi
3. Sınıflar 4. Sınıflar
1. Bilim Atölyesi
2. Cubs and Brownies
3. Bilişim Teknolojileri
4. Satranç
5. Oyun ve Spor
6. Basketbol
7. Eskrim
8. Bale ve Modern Dans
9. Keman
10. Cooking
11. Sanat Atölyesi
1. Bilim Atölyesi
2. Destination and Imagination
3. Bilişim Teknolojileri
4. Bonjour Bilfen
5. Almanca
6. Satranç
7. Basketbol
8. Eskrim
9. Modern Dans
10. Cooking
11. Sanat Atölyesi
12. Bilfen TV
5. Sınıflar 6. Sınıflar
1. Din Ahlak ve Değerler Kuranı Kerim
Hz. Muhammed'in Hayatı
Temel Dini Bilgiler
Halk Kültürü
Hukuk ve Adalet
2. Dil ve Anlatım Okuma Becerileri/Düşler Kulübü
Yazarlık ve Yazma Becerileri
3. Fen Bilimleri ve Matematik Bilim Uygulamaları/Bilim Atölyesi
Matematik Uygulamaları/Mathesis
Matematik Uygulamaları/Bilişim Teknolojileri
Zeka Oyunları/Satranç
4. Yabancı Dil İngilizce/Destination and Imagination
İngilizce/Bilfen TV
Almanca/Deutsch im Spiel
Fransızca/Bonjour Bilfen
5. Sanat ve Spor Müzik/Orkestra (Gitar, keman, Yan Flüt)
Cooking
Arkeoloji ve Sanat Kulübü
Görsel Sanatlar Seramik
Kısa Film
Spor ve Fizikî Etkinlikler Basketbol
Voleybol
Eskrim
Modern Dans
1. Din Ahlak ve Değerler Kur'an-ı Kerim
Hz. Muhammed'in Hayatı
Temel Dinî Bilgiler
2. Dil ve Anlatım Yaşayan Diller ve Lehçeler
Okuma Becerileri/Düşler Kulübü
3. Fen Bilimleri ve Matematik Bilim Uygulamaları/Bilim Atölyesi
Zekâ Oyunları/Satranç
Matematik Uygulamaları/Matematik Gezginleri
Matematik Uygulamaları/Bilişim Teknolojileri
4. Yabancı Dil İngilizce/BNN
Almanca/Deutsch im Spiel
Fransızca/Bonjour Bilfen
5. Sanat ve Spor Müzik/Orkestra (Gitar-Keman-Yan Flüt)
Cooking
Arkeoloji ve Sanat Kulübü
Görsel Sanatlar Seramik
Kısa Film
Spor ve Fizikî Etkinlikler Basketbol
Futbol
Eskrim
Modern Dans
7. Sınıflar  
1. Bilim Atölyesi
2. Lord of Logic
3. JMUN (Junior Model United Nation)
4. Bonjour Bilfen
5. Bilişim Teknolojileri
6. Matematik Gezginleri
7. Almanca
8. Satranç
9. Düşler Kulübü
10. Modern Dans
11. Basketbol
12. Voleybol
13. Eskrim
14. Orkestra (Gitar-Keman-Yan Flüt)
15. Arkeoloji ve Sanat
16. Cooking
17. Seramik
18. Kısa film