Okul Aile Birliği

Her Bilfen velisi Okul Aile Birliği'nin doğal bir üyesidir. Okul Aile Birliği Yönetim Kurulu, faaliyetlerini okul müdürlerinin başkanlığında Milli Eğitim Bakanlığı'nın Haziran 2005 tarih ve 2573 sayılı yönetmeliğini esas alarak yürütmektedir.

Leyla Asaroğlu
Başkan
.............................................................. 

Özden Uçar
Başkan Yardımcısı
.............................................................. 

Alev Oğuz
Yazman 
..............................................................

Hülya Güveli
Denetleme Kurulu Başkanı