Sosyal Bilgiler

Öğrenci merkezli dersimiz; etkinliklerle zenginleştirilerek ve teknolojinin getirdiği tüm olanaklar kullanılarak bilgi ve beceriyi dengelemeyi amaçlar. Bütün elde ettiği bilgileri, yaşama geçirmeyi temel alır.

Bu anlayış doğrultusunda Sosyal Bilgiler dersi, 
  • Atatürk ilke ve inkılâplarının, Türkiye Cumhuriyeti’nin siyasi, sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesindeki yerini kavratarak öğrencilerin laik, demokratik, ulusal ve çağdaş değerleri yaşatmaya istekli olmasını sağlar.
  • Her öğrencinin birey olarak kendine özgü olduğunu kabul eder.
  • Öğrencilerin gelecekteki yaşamlarına ışık tutarak bireylerden beklenen niteliklerin geliştirilmesine duyarlılık gösterir.
  • Bilgi, kavram, değer ve becerilerin gelişmesini sağlayarak öğrenmenin gerçekleşmesini ön planda tutar. 
  • Öğrencileri düşünmeye, soru sormaya ve görüş alışverişi yapmaya özendirir.
  • Millî kimliği merkez alarak evrensel değerlerin benimsenmesine önem verir.
  • Öğrencilerin kendi örf ve âdetleri çerçevesinde ruhsal, ahlakî, sosyal ve kültürel yönlerden gelişmesini, sağlıklı ve mutlu bireyler olmalarını destekler.
  • Haklarını bilen ve kullanan, sorumluluklarını yerine getiren, toplumsal sorunlara karşı duyarlı bireylerin yetişmesini sağlar.