Bilfende Her Öğrenci Bir Enstrüman Çalarak Mezun Olur

Herkesin içinde hissettiği kendine özgü bir melodisi vardır. Bilfen okulları duyulan bu melodileri enstrumanlarıyla  hayata geçirebilen ve çevresiyle paylaşan  büyük bir müzik ailesine sahiptir.

1., 2. ve 3. sınıfların müzik derslerinde öğrencilerimize yaşayarak öğrenme kavramıyla ilgili çalışmalar yaptırılır. Amacımız öğrencilerimizin kendini ifade edebilen  ve yapılan etkinliklerde sosyal paylaşımda bulunabilen bireyler olmalarını sağlamaktır. Öğrencilerimize hareketi, dansı, iç dinamizmi, yaratıcılığı, doğaçlamayı ve bireysel anlatım biçimlerini ortaya çıkartan drama çalışmaları yaptırılır.

Enstrüman eğitimi müzik eğitiminin neredeyse vazgeçilmez bir parçasıdır. Okulumuzda 4. sınıftan itibaren başlayan enstrüman eğitimi belirli becerilerin ve soyut düşünebilme becerisinin geliştirilmesinde son derece önemlidir. Bu nedenle öğrencilerimiz yetenekleri ve istekleri doğrultusunda bedensel becerileri de göz önünde bulundurularak keman, gitar, yan flüt, viyolonsel, orff çalgıları ve bağlama gibi enstrümanlara yönlendirilir. Bilfen Okulları'nda her öğrenci bir enstrüman çalarak mezun olur.