Matematik

Bilfen İlköğretim Okullarında Matematik


Bilfen İlköğretim Okullarında, öğrenciyi öğrenme sürecinin merkezine alan ve öğrencilerin ihtiyaçları doğrultusunda farklı öğrenme ve öğretme stratejileri sunan bir matematik  programı uygulanmaktadır. Hedefimiz; günlük hayatta matematiği kullanabilen, çözümlerini ve düşüncelerini paylaşabilen, problemleri  yorumlayabilme ve çözme becerisi gelişmiş, ekip çalışması yapabilen ve öz güven sahibi öğrenciler yetiştirmektir.

Matematik derslerinde başarı için benimsediğimiz uygulamalar etkin dinleme, öğrenilen konularla ilgili özet çıkarma, farklı örnekler çözerek hafızaya alma ve tekrar etme adımlarından oluşur. Çalışmalarımız çoklu zekâ kuramına uygun, proje ve etkinlik temelli ve teknolojik destekli bir temele dayanır. Grup çalışması, gezi gözlem, bilgisayar destekli öğretim ve kavram haritaları matematik öğretimindeki vazgeçilmezlerimiz arasındadır.