Fen ve Teknoloji

Fen, doğal çevreyi inceleme ve korumaya yönelik bir süreç ve bu sürecin ürünü olan organize bilgilerden kurulu bir bütündür.

Öğrencilerimizin Fen ve Teknoloji derslerinde; bilimsel düşünme becerisi kazanması, günlük yaşamda karşılaştıkları olaylarla bağdaştırabilme yetilerinin geliştirilmesi, bilerek yaşamanın verdiği zevkle fen bilimlerine olan sevgilerinin artırılması amaçlanmaktadır.

Düşünsel gelişim sürecinde olan çocuklarımızın bilimsel mantığı daha iyi kavrayabilmeleri ve sağlam bir temel oluşturabilmeleri için Fen ve Teknoloji derslerimiz öğrenci merkezli bir yaklaşımla Türkçe olarak okutulmaktadır.