Aktiviteler

Okul kütüphanesi, üniversitelerin kütüphaneleri, web kütüphaneleri, arama motorları, uzman görüşleri ile desteklenen bilgilerle uygun bir eğitim metodolojisine bağlı aşamalardan geçirilerek interaktif multimedya yazılımlarıyla hazırlanır.

Uygulamaların tamamı, okulun kendi kaynakları (öğretmen / öğrenci / içerik / hedefler / öğrenme profilleri) kullanılarak dersin, öğretmenin ve öğrencinin gereksinimlerine birebir uygun geliştirilmektedir. Geliştirilen uygulamalar, okulun yerel ağından (intranet) tüm sınıflara ulaştırılmaktadır. Her sınıf teknik altyapı ve donanım olarak öğretim ortamında teknolojinin kullanılabilmesi için gerekli tüm imkanlara sahiptir.

 

ÖRNEK UYGULAMALAR

8.sınıf Fen ve Teknoloji:

Periyodik Tablo uygulaması

   

7.sınıf Matematik:


Tam Sayılarda Çarpma
Yeni bir yöntem olan “modelleme”  yöntemi ile tam sayılarda çarpma konusu.

   

7. sınıf: Fen ve Teknoloji:

Boşaltım Sistemi 
Böbrekler ve nefron konusunu detaylı anlatan bir çalışma. 

   

6. sınıf Fen ve Teknoloji:

Hücre
Konunun kalıcı öğrenilmesi amacıyla animasyonlarla desteklenen bir çalışma.
   

1.sınıf Türkçe:

Sesi Okuma ve Yazma: A Harfi 
Yeni müfredat çerçevesinde değişen yazım formatı uygulaması. Müfredatta belirtilen sınıf içi aktivitelerin tamamına yakını bu uygulamanın içine aktarıldı.

   

5. sınıf Sosyal Bilgiler:

Atatürk İlke ve İnkılâpları 
Atatürk ilke ve inkılâplarını anlatan görselliği zengin bir çalışma.

   

1-5. sınıf İngilizce:

The Lost Island Yaz aktivitesi
Yaz dönemi için hazırlanan etkileşimli bir ev çalışması uygulaması.

   

7. Sınıf Matematik-Geometri:

Düzlemde Açı
Açıları detaylı olarak anlatan etkileşimli bir geometri uygulaması.

   

8. sınıf Fen ve Teknoloji:

Sıvıların Basıncı ve Kaldırma Kuvveti
Tamamen interaktif çalışan bir sanal deney çalışması.

   

2. sınıf Hayat Bilgisi

Dengeli ve Düzenli Beslenme
Öğrenmeyi keyifli hale getiren tamamen öğrenci merkezli bir çalışma.
   

7. sınıf Almanca

Kleidungsstücke 
Uygulamalı olarak gramer öğreten interaktif bir çalışma.