Sertifikalarımız

Öğrencilerimizin 7.sınıfın sonunda ulaştıkları A2 seviyesini, Alman Kültür Merkezi tarafından yapılan ve uluslararası geçerlilği olan FİT 2 setifikalarıyla belgelendiriyoruz.  Öğrencilerimizi, uluslararaası sınavlara girmelerini sağlayarak, aldıkları derecelerle onlara farklı bir dünya görüşü kazandırmayı, ufuklarını genişletmeyi hedefliyoruz.