İzmir Liseleri Goethe Institut

Amacı, sadece Alman dilini değil aynı zamanda kütüphaneyi sevdirmek olan Alman Kültür Kütüphanesine yaptığımız gezi ile öğrencilerimize, özellikle yabancı dilde yapacakları okumalarla nasıl dünya vatandaş olabilecekleri konusundaki farkındalık kazandırıldı. Ziyaretimiz boyunca, Kütüphane'nin işleyişi, kitapları nasıl ve ne kadar süreyle ödünç alabilecekleri konularında bilgi verildi ve ardından Lap-top ile yapılan bilgi yarışması ve etkinliklerle ,öğrencilerimiz öğrendikleri dili kullanma şansına sahip oldular. Öğrencilerimiz, Doç. Dr. Defne Bürgin'e desteği ve paylaşımı için teşekkür ederek bir sonraki ziyarette görüşmek üzere Alman Kültür Kütüphane Gezisini tamamladılar.