İzmir Liseleri Ege Üniversitesi Fen Fakültesine Gezi

İZMİR BİLFEN LİSELERİ EGE ÜNİVERSİTESİ LABORATUVARLARINDA..                  

Özel İzmir Bilfen Fen Lisesi 9A, 9B, 9C ve Anadolu Lisesi 9A, 9B  sınıfları ile 19 Ekim 2018 tarihinde Ege Üniversitesi Fen Fakültesine gezi gerçekleştirdik. Fizik, Kimya ve Biyoloji Bölümleri ayrı ayrı gezildi.

                  Gezimizde son derece donanımlı olan ve aktif çalışan laboratuvarlar, ilgili akademisyenler tarafından bizlere tanıtıldı. Yapılan çalışmalar, laboratuvarların donanımı ve laboratuvar kurallarıyla ilgili sunum yapıldı. Öğrenciler farklı laboratuvarlarda yapılan çeşitli bilimsel çalışmalar hakkında hem izleyerek hem de soru-cevap şeklinde konuşarak bilgi aldılar.

                Biyoloji Bölümünde son yıllarda Nobel Ödülü almış bilim insanlarının yaptığı çalışmalar ve Biyoloji ile olan ilişkisi anlatılmıştır. Elektron mikroskobu ve moleküler biyoloji laboratuvarı tanıtılmıştır.

          Fizik Bölümünde Fiziğin alt alanlarının tanıtıldığı çeşitli laboratuvarlar gezildi. Laboratuvarlardaki deney düzenekleri ilgili akademisyenler tarafından detaylı olarak tanıtıldı. Bazı deneysel düzenekler öğrencilere uygulamalı olarak anlatıldı ve deney yapıldı. Gezilen Laboratuvarlar;

  • Mekanik
  • Elektronik
  • Nükleer Fizik
  • Elektromanyetizma
  • Akustik ve Isı

Kimya bölümünü öğrencilerle gezmemiz çok faydalı oldu. Çocuklarımız Kimya alt disiplinlerini, laboratuvar ortamlarında da gözlemlediler.