Bilfen Bilişim Teknolojileri

Bilgisayar Kodlama becerisi yeni nesiller için en az yabancı bir dil öğrenmek kadar önemli!

Bilişim teknolojisi günlük insan yaşamının bütünleşik bir parçasıdır. Bilgi, önemli bir işletme ve insan kaynağı olarak kabul edilirken bu bilgiyi saklayan, işleyen ve iletişimini sağlayan da teknolojidir.

Bilgisayarlar ve benzeri cihazlar bizler için günlük işlerimizde kullandığımız yardımcı araçlarken çocuklarımız için en önemli üretim aracı hâline gelmek üzeredir.

Çocuklarımızın ellerindeki cihazlarda bulunan hazır yazılımları eğlence amaçlı kullanmalarının ötesinde bilişimin yazılım, donanım ve tasarım bileşenlerini “sorun çözmek” ve  “değer yaratmak” üzere işe koşarak farkındalık-bilgi ve beceri kazanmaları gelecekleri için büyük önem taşımaktadır. 

Makinalara emir vermek için gereken, ‘bilişimle üretim becerileri’ kazanmak!

Bilişim Teknolojileri ve Yazılım derslerimizde amacımız; bilgisayar kullanımında gerekli olan bilgi ve becerilerin yanı sıra “Üretim Odaklı Bilişim Becerisi” kazandırmaktır.