2013 - 2014 Öğretim Yılı Seviye Tespit Sınavı

Okullarımıza öğrenci alırken 1. sınıflarda başvuru sırası, 2 ve 3. sınıflarda yapılacak mülakat sonucu gözönünde bulundurulacaktır. 4, 5, 6, 7 ve 8. sınıflarda ise müracaatın okul kontenjanlarını aşması durumunda "Seviye Belirleme Sınavı"na göre öğrenci alınacaktır.