BEO – British English Olympics

Bilfen Okulları 7.sınıf öğrencilerimiz (BEO – British English Olympics) İngilizce Olimpiyatlarında