'Kuş Yuvaları' tasarladık.

Öğrencilerimiz, tasarladıkları 'Kuş Yuvaları' nı okul bahçelerinin

uygun yerlerine asarak kuşların beslenme ve tünemeleri için

yaşam ortamları oluşturdular.