Rehberlik

Bilfen Anaokulları Rehberlik Bölümü, çalışmalarını "Koruyucu ve Gelişimsel Rehberlik" çatısı altında yapmaktadır. Yapılan rehberlik çalışmalarında, çocukların tüm gelişim alanlarının desteklenmesi amaçlanmaktadır. "Koruyucu ve Gelişimsel Rehberlik Modeli" sorunu değil gelişimi temel alan bir anlayışı yansıtır.

Rehberlik bölümü olarak yaptığımız gözlemler, çocukların bireysel ve grup içindeki performanslarının objektif olarak değerlendirilmesine dayalıdır. Bu değerlendirmeler sonucunda çocukların gelişimlerinde en üst noktaya ulaşabilmeleri için bireysel çalışmalar da yapılmaktadır. Rehberlik bölümümüz, her çocuğun gelişimini objektif bir şekilde takip ederek gelişimlerinin önündeki engelleri ortadan kaldırmayı hedeflemektedir.

Rehberlik Bölümü uygulamaları, "Her çocuk özeldir." ilkesinden hareket eder ve temeli oyuna dayalı olan Bilfen Anaokulları eğitim programını da destekler niteliktedir. Amaç, temel alışkanlıklarını kazanmış, öz güveni gelişmiş, kendini ifade edebilen, sosyal beceri düzeyi yüksek, problem çözebilen bireyler yetiştirmektir. 

Çocuklarının gelişimlerini takip edebilmeleri adına anne ve babalarla veli görüşmeleri yapılmakta ve çocuktaki gelişimi kalıcı kılmak için önerilerde bulunulmaktadır.

Bilfen Anaokulları Rehberlik Hizmetleri, bütün anaokullarımızda ortak bir anlayışla, bilimsel ve profesyonel standartlara uygun olarak objektif bir şekilde yürütülmektedir.