Alkent (Büyükçekmece)
Karaağaç Mahallesi Büyükçekmece
T: 0212 608 05 00